Ο Κυριάκος Δικέλας γεννήθηκε στην Κάρυστο το 1975. Είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης Dikelas Dive Center – Fishing Store που έχει έδρα στην Κάρυστο, είναι κέντρο ελεύθερης και αυτόνομης κατάδυσης και επίσης δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση ειδών αλιείας, καταδυτικού εξοπλισμού και υποβρυχίου κυνηγίου.

Ο ίδιος ασχολείται με το υποβρύχιο κυνήγι από το 1995 και την αυτόνομη κατάδυση από το 2000. Από το 2007 είναι Padi Instructor. Το 2005 παρακολούθησε με επιτυχία το 3ο ερασιτεχνικό επίπεδο ελεύθερης κατάδυσης και το 2009 έγινε εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης του ινστιτούτου ελεύθερης κατάδυσης και άπνοιας FDI.

Επίπεδο Ι, είναι εισαγωγικό σχολείο στην ελεύθερη κατάδυση και απευθύνεται σε όσους δεν έχουν καμία εμπειρία στις ελεύθερες καταδύσεις ή ελεύθερους δύτες που έχουν μικρή μόνον εμπειρία. Πιστοποίηση επιδόσεων: Στο τέλος του ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι ο ελεύθερος δύτης θα μπορεί να καταδύεται με έμπειρο ζευγάρι εφαρμόζοντας τις τεχνικές ασφαλούς ελεύθερης κατάδυσης ενώ θα έχει πιστοποιημένες από το FDI τις βασικές θεωρητικές γνώσεις της ελεύθερης κατάδυσης και τις επιδόσεις Στατικής Άπνοιας 1 min, Δυναμικής Άπνοιας 25m και Κατάδυσης με σταθερά βάρη 10m
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών Γνώση κολύμβησης Βεβαίωση καλής υγείας Νέοι άνω των 15 ετών μπορούν να πάρουν μέρος στο σχολείο με ταυτόχρονη παρουσία ενός εκ των γονέων τους. Διάρκεια Η ελάχιστη διάρκεια του σχολείου είναι 3 ημέρες Ελάχιστες έξοδοι στην θάλασσα 3

Επίπεδο 2. Αυτό είναι το σχολείο μέσου επιπέδου του FDI στην ελεύθερη κατάδυση και απευθύνεται σε ελεύθερους δύτες που είναι κάτοχοι πτυχίου FDI ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι, αντίστοιχου πτυχίου άλλου οργανισμού ή εμπειρικών ελεύθερων δυτών που έχουν τις γνώσεις και τις επιδόσεις που καθορίζονται από το ΕΠΙΠΕΔO Ι.
Πιστοποίηση Επιπέδου. Ο απόφοιτος του ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ θα μπορεί να καταδύεται με ζευγάρι όλων των επιπέδων εφαρμόζοντας τις τεχνικές ασφαλούς ελεύθερης κατάδυσης ενώ θα έχει πιστοποιημένες από το FDI τις ανάλογες θεωρητικές γνώσεις και τις επιδόσεις στατικής Άπνοιας 2min, δυναμικής άπνοιας 40m και κατάδυσης με σταθερά βάρη 18m
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών Βεβαίωση καλής υγείας Πτυχίο ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι Διάρκεια Η ελάχιστη διάρκεια του σχολείου είναι 4 ημέρες Ελάχιστες έξοδοι στην θάλασσα 3

Επίπεδο 3 είναι σχολείο ελεύθερης κατάδυσης ανώτερου επιπέδου του FDI. Στην διάρκεια αυτού του σχολείου ο ελεύθερος δύτης προετοιμάζεται ώστε να επιτυγχάνει επιδόσεις και να εκτελεί πρακτικές ασκήσεις με άριστη τεχνική σύμφωνα με τα standard του FDI.
Πιστοποίηση επιπέδου. Οι απόφοιτοι του ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙΙ είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και τεχνικά καταρτισμένοι ελεύθεροι δύτες που μπορούν να καταδύονται με ζευγάρι όλων των επιπέδων τηρώντας τους κανόνες ασφαλούς ελεύθερης κατάδυσης. Έχουν πιστοποιημένες δυνατότητες να καταδύονται με ασφάλεια ελεύθερα με σταθερά βάρη στο βάθος των 25m, να επιδεικνύουν δυναμική απνοια άνω των 60m και στατική απνοια άνω των 2min & 30sec ενώ μπορούν να λάβουν μέρος σε σχολεία FDI ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ σαν βοηθοί εκπαιδευτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2


Επίπεδο 3

Κόστος:


250€

300€

350€

Book your activity!

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad