ΚΑΒΟΣ

Είναι το ιδανικό dive site για αρχάριους δύτες και για τα προγράμματα Discover Scuba Dive γιατί είναι βουτιά από ακτή και έχει εύκολη ασφαλή πρόσβαση από την οργανωμένη παραλία Κάβος. Ο βυθός είναι όμορφος με αρκετές εναλλαγές βράχων και  χρωμάτων και συναντάμε ποικιλία θαλάσσιας ζωής. Τα νερά είναι αρκετά ζεστά, δεν υπάρχουν υπόγεια ρεύματα, ούτε υψηλός κυματισμός. Το βάθος φτάνει έως τα 12μέτρα(max).
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad