ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Peak Performance Buoyancy

Τελειοποίηση Ρύθμισης Πλευστότητας / Peak Performance Buoyancy (ελάχιστη διάρκεια προγράμματος 1 ημέρα – 2 Καταδύσεις): Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ειδικότητας Τελειοποίησης Ρύθμισης Πλευστότητας, θα χρησιμοποιήσετε θα μάθετε τις Βασικές Οδηγίες για το Βάρος της PADI για να προσδιορίσετε τη σωστή ποσότητα βαρών που χρειάζεστε.

Στη συνέχεια θα εξασκηθείτε στις βασικές αρχές για την τελειοποίηση ρύθμισης πλευστότητας κατά τη διάρκεια δύο καταδύσεων στην ανοικτή θάλασσα, συμπεριλαμβάνοντας τεχνικές ελέγχου πλευστότητας, ακριβής ρύθμιση πλευστότητας υποβρυχίως, διανομή και τοποθέτηση βαρών, υδροδυναμικής θέσης και νοερής αναπαράστασης.

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  1ημέρες- 2 Καταδύσεις. (5 ώρες)
Ηλικία: από 10 ετών

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Equipment Specialist

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  1 ημέρα- εκπαίδευση  στην αίθουσα. (6ώρες)

Ηλικία: από 10 ετών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Deep Diving Specialty

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  2 ημέρα – 4 Καταδύσεις. (24 ώρες)

Ηλικία: από 15 ετών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Night diving specialty

Στη ειδικότητα Νυχτερινή Κατάδυση / Night Diver θα μάθετε προγραμματισμό, οργάνωση, διαδικασίες, τεχνικές και πιθανούς κινδύνους της νυχτερινής κατάδυσης. Επίσης, θα μάθετε πως να ελέγχετε την πλευστότητά σας, να πλοηγείστε και να επικοινωνείτε τη νύχτα. Καθώς αρκετά από τα φυτά και τα ζώα που θα δείτε είναι διαφορετικά, θα μάθετε τη νυχτερινή υδρόβια ζωή.

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  2 ημέρες- 3 Καταδύσεις. (12 ώρες)
Ηλικία: από 12 ετών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ Boat Diving Specialty

Ως μέρος του προγράμματος Ειδικότητας Κατάδυσης από Σκάφος θα μάθετε σχετικά με τα ακόλουθα: προγραμματισμός κατάδυσης από σκάφος, οργάνωση, διαδικασίες, τεχνικές, προβλήματα και κίνδυνοι. Τους σωστούς κανόνες συμπεριφοράς σε καταδυτικό σκάφος, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης εξοπλισμού και της επικοινωνίας, συνηθισμένη ορολογία σε σκάφος, ειδικοί και τοπικοί καταδυτικοί νόμοι.

Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος  1 ημέρα – 2 Καταδύσεις. (12 ώρες)
Ηλικία: από 10 ετών

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad