ΝΑΥΑΓΙΟ ΛΙΝΑΡΙ Κοντά στην ξέρα του Λιναριού, βρίσκεται και το ναυάγιο ενός…

ΓΑΛΑΝΗ Ο ύφαλος Γαλανή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό σημείο της νήσου Μαντήλι. Το…