ΞΕΡΑ ΝΗΣΑΚΙ Αυτή είναι μια ξέρα, η οποία ξεκινάει από τα 4μέτρα…