ΞΕΡΑ ΛΙΝΑΡΙ Ύφαλος που βρίσκεται στην δυτική πλευρά του όρου της Καρύστου…

ΞΕΡΑ ΜΝΗΜΑ Ύφαλος που βρίσκεται στην δυτική πλευρά του όρου της Καρύστου…

ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΝΗΜΑ Το ναυάγιο αυτό είναι ένα ξύλινο αλιευτικό σκάφος που βυθίστηκε…