Οδικώς από Χαλκίδα

Μπορείτε να έρθετε οδικός από Χαλκίδα σε περίπου 2,5 ώρες.